8 câu trích dẫn nổi tiếng của những nhà khoa học vĩ đại

8 câu trích dẫn nổi tiếng của những nhà khoa học vĩ đại

Khỏi bàn tới trí tuệ của các nhà khoa học được đưa ra dưới đây, bởi sự vĩ đại của họ đã được lịch sử ghi nhận. Chúng ta nên suy ngẫm về những điều họ nói, biết đâu đấy, nó sẽ gợi mở cho ta điều gì đó.

Nhà vật lý, Ngài Roger Penrose nhìn nhận ý thức như nền tảng căn bản của khoa học

Roger Penrose

Roger Penrose (1931-…)nhà vật lý toán, toán học thường thức và triết học người Anh. (Ảnh: wiki)

“Consciousness is part of our universe, so any physical theory which makes no proper place for it falls … short of providing a genuine description of the world. I would maintain that there is yet no physical, biological, or computational theory that comes very close to explaining our consciousness …”

“Ý thức là một phần của vũ trụ, nên bất kỳ lý thuyết vật lý nào không thể sắp đặt một vị trí phù hợp cho phạm trù ý thức sẽ không thể … cung cấp một sự miêu tả toàn diện, chân thực về vũ trụ. Tôi muốn nói rằng không có bất kỳ lý thuyết vật lý, sinh học hay điện toán học nào thật sự có thể tiếp cận gần khả năng lý giải được phạm trù ý thức…”

Nhà vật lý John Wheeler bàn về việc khám phá những thứ mới mẻ lạ thường

John Archibald Wheeler

John Archibald Wheeler (sinh 9 tháng 7 năm 1911 – mất 13 tháng 4 năm 2008) là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ. (Ảnh: The New York Times)

“In any field, find the strangest thing and then explore it.”

“Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy tìm kiếm những thứ lạ thường và sau đó đi khám phá chúng”.

Bác sĩ Jim Kwako bàn về Sự sống, Cái chết, và hơn thế nữa …

Jim Kwako

Jim Kwako phát biểu tại Hội Thảo năm 2014 của Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Cận tử (International Association for Near-Death Studies-IANDS) tại bãi biển Newport, California, vào ngày 29/8/2014. (Ảnh: Tara MacIsaac/ Epoch Times)

“I’m quite sure that eventually, continuity of life will be as simple as the seasons … spring, summer, winter, fall … life, death, afterlife, and rebirth.”

“Tôi khá chắc rằng sau cùng, sự tiếp diễn của sự sống cũng sẽ đơn giản như chu kỳ các mùa trong năm … xuân, hạ, thu, đông … sinh, tử, sau khi chết, và tái sinh”.

Albert Einstein bàn về tầm quan trọng của trực giác

Albert Einstein

Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. (Ảnh: wiki)

“Invention occurs as a constructive act … The really valuable factor is intuition.”

“Phát minh chỉ là một hành động mang tính xây dựng … Yếu tố thật sự có giá trị là trực giác”.

Nhà vật lý Alan Hugenot bàn về ý thức tập thể

Alan-Hugeno

Chữ của nhà vật lý học Alan Hugenot (Ảnh: Shutterstock*)

“I have consciousness, you have consciousness, we feel that we’re individuals. My consciousness doesn’t know everything and your consciousness doesn’t know everything. But if all those consciousnesses were little pieces of sand and all the sand got together at a great, big beach, how smart would that beach be?”

“Tôi có ý thức, bạn có ý thức, chúng ta cảm thấy chúng ta là các cá thể riêng biệt. Ý thức của tôi không thể biết tất cả và ý thức của bạn cũng không thể biết tất cả. Nhưng nếu ý thức của tất cả chúng ta là các hạt cát nhỏ và tất cả các hạt cát đó tụ lại với nhau thành một bãi biển rộng lớn, thì bãi biển đó có trí thông minh lớn nhường nào?”

Nhà tâm lý học Carl Jung bàn về trực giác và lý luận

Nhà tâm lý học Carl Jung

Nhà tâm lý học Carl Jung (Ảnh: tinhhoa.net)

“This term intuition does not denote something contrary to reason, but something outside the province of reason.”

“Thuật ngữ trực giác không ám chỉ thứ gì đó đi ngược lại với lý luận, mà chỉ thứ gì đó nằm bên ngoài phạm trù lý luận”.

J.B. Rhine, Cha đẻ của ngành Cận tâm lý học, bàn về nhận thức ngoại cảm

Joseph_Banks_Rhine

Joseph Banks Rhine (Ảnh: wiki)

“[Extrasensory perception] shows that there’s something that man can do that extends beyond space-time. That’s tremendous. That’s like discovering a new continent.”

“[Nhận thức ngoại cảm] cho thấy có con người có thể làm điều gì đó vượt ra ngoài phạm vi thời gian-không gian. Điều đó thật ngoạn mục. Nó giống như việc khám phá ra một châu lục mới”.

Tác giả Charles A. Lindbergh bàn về điều kỳ diệu của sự sống

Charles Augustus Lindbergh

Charles Augustus Lindbergh (4 tháng 2 1902 – 26 tháng 8 1974) là một phi công, nhà văn, nhà phát minh và nhà thám hiểm người Mỹ. (Ảnh: wiki)

“In wilderness I sense the miracle of life, and behind it, our scientific accomplishments fade to trivia.”

“Trong tự nhiên hoang dã tôi cảm nhận được điều kỳ diệu của tự nhiên, và đối diện với nó, các thành quả khoa học của chúng ta sẽ dần dần lu mờ”.

Trong chuyên mục Khoa học huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưỏng có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh cãi trong phần bình luận bên dưới.

Tác giả: Tara MacIsaac, Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ

Sources:

BÀI LIÊN QUAN