Câu chuyện lịch sử: Lòng khoan dung của Thôi La

Câu chuyện lịch sử: Lòng khoan dung của Thôi La

Vào thời đại Bắc-Tề Đông-Ngụy, Thôi La được phong làm Tả Thừa tướng, rất được Hoàng đế Thế Tôn coi trọng và ưu đãi.

>> Lòng khoan dung của tể tướng Phòng Huyền Linh

Thôi La rất thích đề cử nhân tài. Ông đề cử với Thế Tôn rằng hãy cho Hình Triệu làm Thừa tướng, và kiêm nhiệm chính-vụ cơ mật. Nhờ sự đề cử của Thôi La, nên hoàng đế Thế Tôn đã trưng triệu Hình Triệu vào làm việc. Quả nhiên là Hình Triệu rất được sự tín nhiệm và coi trọng của Thế Tôn.

Hình Triệu vì được kiêm nhiệm chính vụ cơ mật, do đó có cơ hội để được tiếp cận với hoàng đế Thế Tôn. Trong lúc nói chuyện, thường hay dèm pha Thôi La, khiến cho Thế Tôn cảm thấy không vui.

Có một lần, Thế Tôn nói với Thôi La: “Khanh luôn luôn nói tốt cho Hình Triệu, nhưng Hình Triệu lại chuyên nói những chuyện xấu của khanh, khanh thật là ngu ngốc!”

Tiến cử hiền tài

Ảnh: dkn.tv

Thôi La rộng lượng và nói rằng” “Hình Triệu kể những chuyện xấu của thần, thần kể những chuyện tốt của Hình Triệu, chuyện kể của 2 người đều là sự thật, có gì mà không đúng đâu!”

Thôi La rộng lượng đối với người khác, nghiêm khắc đối với chính mình, ông ta không những khẳn định những chuyện tốt của người khác, bao dung tha thứ cho những khiếm khuyết của người khác, mà còn thản nhiên đối diện với những khiếm khuyết của chính mình, đấy quả thật là một khí phách khoan hồng bao dung!

Chú thích:

-Dịch theo bản tiếng Hoa: http://www.minghui-school.org/school/article/2007/6/23/64672.html

Tác giả: Mạng Minghui-School.org

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN