Bài học cổ nhân: Tự làm tổn thương mình cũng là bất hiếu

Bài học cổ nhân: Tự làm tổn thương mình cũng là bất hiếu

Người xưa nói: “Trăm điều thiện lấy đạo hiếu làm đầu”, đạo hiếu luôn luôn được coi là một đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Lời dạy “Tự làm tổn thương mình cũng là bất hiếu” của Nhạc Chính Tử Xuân với học trò đã đề cao bản chất tốt đẹp của đạo hiếu.

Bài học cổ nhân: Tự làm tổn thương mình cũng là bất hiếu

Ảnh minh họa: dkn.tv

Đại sư Nhạc Chính Tử Xuân thời Nho Gia không cẩn thận bị ngã gãy chân, chạy chữa ít lâu đã bình phục. Nhưng khỏi được mấy tháng, ông vẫn không ra khỏi nhà, nét mặt lúc nào cũng lo âu, phiền muộn.

Đệ tử của Nhạc Chính Tử Xuân không hiểu chuyện này, bèn hỏi thầy: “Xin hỏi thầy, chân gẫy đã khỏi mấy tháng rồi sao chẳng thầy thầy ra khỏi cửa, hàng ngày mặt vẫn có nét buồn lo?”.

Nhạc Chính Tử Xuân đáp: “Hỏi hay lắm! Ta  từng nghe tiên sinh Tăng Tử nói: Cha mẹ sinh ra ta hình hài nguyên vẹn, phận làm con phải trả lại cha mẹ nguyên vẹn hình hài, sao có thể làm tổn hại đến xương thịt mình? Sao có thể hủy hoại đến hình dáng mình? Tăng Tử học đạo lý này từ Khổng Tử rồi truyền lại về sau. Cho nên người quân tử nhất cử nhất động không được quên đạo hiếu, ta đã làm tổn hại đến cơ thể của mình, đã quên đi đạo hiếu cho nên mới buồn phiền như vậy”.

Hiếu Hành, Hiếu Hành Giám

Phân tích: 

Người xưa nói: “Trăm điều thiện lấy đạo hiếu làm đầu”, đạo hiếu luôn luôn được coi là một đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Lời dạy của Nhạc Chính Tử Xuân với học trò đã đề cao bản chất tốt đẹp của đạo hiếu.

Phụng dưỡng là nguồn gốc cơ bản của đạo hiếu. Phụng dưỡng cha mẹ chu toàn còn phải hết mực tôn kính. Hết mực tôn kính còn phải biết làm cho cha mẹ yên lòng. Làm cho cha mẹ yên lòng còn phải biết giữ gìn danh tiếng của cha mẹ. Cha mẹ dẫu mất đi rồi cũng không vì lời nói, việc làm của mình mà phải hổ thẹn, ấy mới là hiếu thiện, ấy mới là phụng dưỡng chu toàn trước sau như một.

Người xưa thường nhắc Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà không nhắc đến đạo Hiếu. Cho nên mới nói, vui vẻ, tự nhiên sẽ sinh ra đạo hiếu, không làm tội ác sẽ tạo thành đạo hiếu.

Ngày nay có nhiều bạn trẻ thường sống bạt mạng, xem phim, chơi game qua đêm, đánh đấm đủ kiểu. Tự làm tổi hại nghiêm trọng đến cơ thể mình, khiến cha mẹ buồn lo. Đó chính là bất hiếu vậy.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN