Đạo lý người quân tử: Lý Trát tặng gươm người đã khuất

Đạo lý người quân tử: Lý Trát tặng gươm người đã khuất

Người quân tử chính là đối tượng được kính trọng nhất trong xã hội xưa. Và một trong những đạo lý của người quân tử luôn nhất mực tuân theo đó là Tín. Qua câu chuyện Lý Trát tặng gươm Dư Quốc Quân ta thấy người quân tử thủ tín như thế nào.

đạo lý người quân tử

Ảnh: http://lichvansu.wap.vn

Lý Trát đi sứ nước Tề, trên đường đến phương Bắc ghé thăm Dư Quốc Quân. Dư Quốc Quân rất thích thanh kiếm Lý Trát đeo trên người, nhưng ngại không nói ra. Lý Trát cũng muốn tặng kiếm nhưng vì phải đi sứ nước Tề nên chỉ nhủ thầm trong bụng.

Trên đường quay về, Lý Trát lại đến thăm Dư Quốc Quân nhưng ông ta đã qua đời. Lý Trát bèn cởi thanh kiếm đeo trên người, treo lên cây trên phần mộ của Dư Quốc Quân, sau đó mới đi. Người tuỳ tùng nói: Dư Quốc Quân đã không còn, vậy để kiếm cho ai?”, Lý Trát nói: “Không phải chỉ như vậy. Lúc đầu trong lòng tôi đã muốn tặng ông ta thanh kiếm này, lẽ nào vì ông ta đã chết mà bỏ đi lời hứa trong lòng mình sao?”.

Xuân Thu Tả Truyện

Phân tích: 

Một người bình thường, chắc sẽ từ bỏ ý muốn tặng kiếm cho Dư Quốc Quân, cũng giống như người tùy tùng của Lý Trát nói: “Người không còn tặng kiếm cho ai?” Nhưng với người quân tử mà nói, người còn hay không cũng vậy, vẫn làm tròn những gì trong lòng mình đã hứa. là vấn đề liên quan đến khí tiết của mình, cho nên Lý Trát mới đến trước phần mộ của Dư Quốc, treo bảo kiếm lên cây, lấy việc này để thực hiện lời hứa của mình, không xấu hổ với trời với đất. Mình giữ lời hứa chính là vì bản thân mình mà giữ chứ đâu chỉ vì người khác.

Trong xã hội hiện đại, đầy rẫy những lợi ích chung, nhiều người làm việc chỉ muốn cho người khác nhìn thấy, để đổi lấy tình cảm của người khác, hoặc để được cấp trên trọng dụng, thế chẳng phải đã coi rẻ lương tâm mình ư? Nếu chỉ vì mưu cầu lợi ích riêng mà giữ lời hứa, lời hứa tự nó sẽ mất đi giá trị mà con người, không bao lâu lương tri cũng theo đó mai một dần.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN