Điều khoản dịch vụ

Tâm Hồn Xanh sở hữu và vận hành trang web này. Dưới đây là điều khoản dịch vụ của chúng tôi:

 1. NỘI DUNG TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Thành viên và Tâm Hồn Xanh, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó giữa các bên về các vấn đề của Tâm Hồn Xanh (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào trước đây của Thỏa thuận này).
 2. MÔ TẢ DỊCH VỤ. Tâm Hồn Xanh cung cấp cho mỗi Thành viên các dịch vụ cộng đồng và xuất bản khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng đăng liên kết và nhận xét trên trang web (“Dịch vụ”). Trừ khi có quy định khác, nếu không, bất kỳ tính năng mới hoặc cải tiến nào của các Dịch vụ hiện có khác sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này.
 3. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. Tâm Hồn Xanh có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không cần thông báo cho Thành viên. Tâm Hồn Xanh sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu Tâm Hồn Xanh thực hiện quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ.
 4. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. Chính sách bảo mật của Tâm Hồn Xanh được đề cập trong tham chiếu đến Thỏa thuận này. Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác được Thành viên nhập vào Tâm Hồn Xanh là riêng tư đối với Thành viên trừ khi người đó chọn chia sẻ.
 5. QUYỀN SỞ HỮU. Trừ khi có quy định khác trên trang web của Tâm Hồn Xanh, Thành viên sẽ giữ quyền sở hữu của tác giả và tất cả các quyền liên quan đến thông tin mà họ đang tác giả hoặc xuất bản thông qua Tâm Hồn Xanh hoặc nhập dữ liệu.
 6. NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Tâm Hồn Xanh không xác nhận nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào của Thành viên hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu đe dọa, bôi nhọ, tục tĩu, quấy rối hoặc xúc phạm. trong đó, cũng như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đó hoặc bất kỳ tội phạm nào đã được thúc đẩy từ đó.
 7. HÀNH XỬ CỦA THÀNH VIÊN. Tất cả thông tin, dữ liệu, liên kết, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, biểu đồ, video hoặc các tài liệu khác,… cho dù được đăng công khai hoặc gửi đi công khai, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra nội dung đó.
 8. QUẢNG BÁ SẢN PHẨM TRÊN TÂM HỒN XANH. Nếu tiếp thị hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Tâm Hồn Xanh. Bạn đồng ý, thừa nhận, bày tỏ và bảo đảm rằng:
 • Bạn sẽ không can thiệp vào các hoạt động của Tâm Hồn Xanh để theo dõi lượng khách truy cập, lượt xem trang, số lần nhấp hoặc lưu lượng truy cập bình thường đến, thông qua hoặc từ Dịch vụ của Tâm Hồn Xanh.
 • Tất cả các thông tin liên lạc và / hoặc tuyên bố của Bạn liên quan đến Quảng cáo và / hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm nào sẽ chính xác và chứa tất cả thông tin được tiết lộ và tuyên bố là trách nhiệm pháp lý để ngăn những Quảng cáo này không đúng sự thật hoặc lừa đảo.
 • Bạn sẽ không thu hút, đề nghị hoặc ngụ ý sự sẵn có của bất kỳ khoản hoàn tiền, phiếu giảm giá, vé, phiếu quà tặng hoặc các ưu đãi tương tự để thuyết phục hoặc khuyến khích việc mua một Sản phẩm nhất định.
 • Tâm Hồn Xanh có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xem xét Quảng cáo của bạn.
 • Trong mọi trường hợp, Tâm Hồn Xanh không chịu trách nhiệm cho việc mua hoặc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ được quảng cáo trên Tâm Hồn Xanh.
 • Quảng cáo là tự nguyện. Bạn thừa nhận và hiểu rằng Tâm Hồn Xanh chưa xác minh các tuyên bố, khiếu nại, khuyến khích hoặc quảng cáo được thực hiện bởi Quảng cáo.
 1. NỘI DUNG GỬI ĐẾN TÂM HỒN XANH. Tâm Hồn Xanh không sở hữu Nội dung hoặc liên kết bạn gửi đến các trang của Tâm Hồn Xanh. Chúng tôi có thể trích dẫn hoặc sao chép một phần hoặc tất cả nội dung bạn cung cấp
 2. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT. Khi bạn trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được mật khẩu và tài khoản. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm nếu bạn không duy trì bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình.
 3. KẾT THÚC HỢP ĐỒNG. Bạn đồng ý rằng Tâm Hồn Xanh có quyền đơn phương chấm dứt mật khẩu và quyền sử dụng Dịch vụ, xóa và xóa Nội dung hoặc bất kỳ liên kết nào trên Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì.
 4. QUẢNG CÁO VÀ GIỚI THIỆU. Tâm Hồn Xanh điều hành các chương trình quảng cáo và khuyến mãi trên các trang Tâm Hồn Xanh. Tâm Hồn Xanh có quyền chạy các chương trình quảng cáo và khuyến mãi. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng chặn hoặc can thiệp vào các trang quảng cáo được đăng trên Tâm Hồn Xanh của bạn bằng mọi cách. Hành vi đó có thể bị xử phạt bằng cách chấm dứt ngay Dịch vụ. .
 5. Tâm Hồn Xanh và QUYỀN SỞ HỮU. Nội dung trong quảng cáo tài trợ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, dịch vụ và nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật tài sản khác. Trừ khi được Tâm Hồn Xanh hoặc nhà quảng cáo ủy quyền bằng văn bản, nó sẽ không sửa đổi, thuê, cho thuê, mượn, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ hoặc Phần mềm
 6. BẢO QUẢN VÀ GIỚI HẠN KHÁC. Tâm Hồn Xanh có quyền đơn phương quyết định liệu hành vi của Thành viên có phù hợp với nội dung và tinh thần của Thỏa thuận này hay không và có thể chấm dứt Dịch vụ nếu Thành viên bị phát hiện không tuân thủ Thỏa thuận này.
 7. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP. Tâm Hồn Xanh có quyền yêu cầu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế các thành viên vi phạm hoặc cố gắng vi phạm.
 8. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU. Thông báo bản quyền trang web: Bản quyền đã được bảo vệ. Trang web này là tài sản có bản quyền của Tâm Hồn Xanh, các nhà cung cấp và phân phối.
 9. Thông báo vi phạm: Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bất kỳ quyền nào bạn có quyền thực thi) bị vi phạm bởi bất kỳ Nội dung và liên kết nào trên trang web này, vui lòng xem Quy định về Bản quyềnThông báo vi phạm cho chúng tôi.