Kiêu căng, vô lễ, vua nước Tào khiến nước diệt vong

Kiêu căng, vô lễ, vua nước Tào khiến nước diệt vong

Khi Tấn Công Tử Trọng Nhĩ lưu vong nước ngoài, một hôm đến nước Tào, Quốc vương nước Tào định không đón tiếp anh ta. Quan đại phu Hy Phụ Ky khuyên can, nói mỗi mắt của Trọng Nhĩ có hai con ngươi, xương sườn liền thành một mảnh, đó là người có kỳ nhân dị tướng, nên đón tiếp cho tốt. Tào Cộng Cung vừa nghe thế liền nổi tính tò mò, muốn xem thực hư ra sao.

Tấn Công Tử - Tấn Văn Công

Tấn Công Tử – vua Tấn Văn Công sau này. Ảnh: DKN.TV

Trọng Nhĩ vừa đến thành đô nước Tào, được người của dịch quán mời vào trong quán nghỉ ngơi. Người đón tiếp đưa cho anh ta cơm canh đạm bạc, Trọng Nhĩ giận dữ không ăn. Người dịch quán lại gọi Trọng Nhĩ đi tắm, Trọng Nhĩ do đi đường vất vả, trên người rất bụi bẩn nên cũng muốn tắm, liền vào nhà tắm. Đang tắm, cửa nhà tắm bỗng bật mở, Tào Quân dẫn theo mấy đại thần sủng ái, mặc quần áo bình thường đi thẳng vào, đến trước mặt Trọng Nhĩ nhìn xương sườn của anh ta, lại còn khoa chân múa tay chỉ trỏ, cười ha hả. Tuỳ tùng của Trọng Nhĩ hỏi người dịch quán thì biết đó là Quốc vương nước Tào, vô cùng oán giận.

Sau khi quan Đại phu Thúc Chiêm biết chuyện này, vội vàng tìm gặp Cảng Công, khuyên ông ta nên giết Trọng Nhĩ đi để trừ hậu họa về sau, nhưng ông ta không nghe theo.

Hy Phụ Ky nói Tào Quân nên hậu đãi Trọng Nhĩ, nhưng cũng không được ông ta nghe theo, về đến nhà nét mặt buồn bã không vui. Vợ ông ta hỏi đã xảy ra chuyện gì, ông ta nói thật với vợ mọi chuyện đã xảy ra. Vợ ông ta khuyên ông ta rằng: “Tôi sớm nghe người ta nói Tấn Công Tử Trọng Nhĩ là chủ nhân của nước có hàng ngàn cỗ xe lớn, tuỳ tùng bên cạnh đều là những nhân tài, Tướng quốc của nước có hàng ngàn cỗ xe. Bây giờ anh ta rơi vào cảnh khốn cùng này, bị lưu vong chịu sự nhục nhã này, hễ quay về làm chủ nước Tấn, nhất định sẽ báo thù, nếu ngài không kết giao cùng anh ta nhất định sẽ gặp tai ương”.

Sau khi Hy Phụ Ky nghe những lời nói đó của vợ, liền nhân lúc đêm tối cho người đem cơm ngon, vàng bạc, châu báu đến quán trọ cho Trọng Nhĩ. Trọng Nhĩ không ăn cơm tối, đang lúc cảm thấy rất đói nhận được cơm của Hy Phụ Ky đem đến, rất vui mừng, liền ăn hết cơm canh nhưng trả lại vàng bạc châu báu. Sau khi gặp mặt, Hy Phụ Ky càng kính phục tài đức của Trọng Nhĩ.

Về sau, dưới sự giúp đỡ của Tần Mục Công, Trọng Nhĩ về nước và làm Quốc vương nước Tấn, đó chính là Tấn Văn Công nổi danh khắp nơi. Vừa mới lên ngôi ba năm, liền nổi binh báo thù nước Tào. Nước Tào bị đánh bại, Thúc Chiêm bị giết, Tào Cộng Cung bị bắt, nước Tào cũng bị diệt vong. Chỉ có Hy Phụ Ky là được quân Tấn bảo vệ.

Hàn Phi Tư.

Phân tích: 

Nước Tào tuy là nước nhỏ, nhưng Tào Cộng Cung đã vì chuyện này mà diệt nước, diệt thân, Hy Phụ Ky lại vì chuyện đó mà gia đình được yên ổn, bản thân được hiển vinh, đó là sự khác biệt giữa Lễ và Phi Lễ. Hiện tại câu nói này đang rất được để ý. Nước nhỏ không ngoại giao, câu nói này chỉ đúng một nửa, từ nửa khác mà nói lại là sai lầm. Bởi vì là nước nhỏ nên thế mạnh quân đội, tài nguyên quốc gia không thể so sánh với nước lớn, mới cần đến nghệ thuật ngoại giao, để cho nước khác tin tưởng vào hình ảnh cao thượng của mình. Nước chẳng nhỏ, không lấy chuyện này để luôn luôn cảnh giác cẩn thận trong ngoại giao mà ngược lại kiêu căng vô lễ, như vậy ngày mất nước có xa không?

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN