Lòng khoan dung của tể tướng Phòng Huyền Linh

Lòng khoan dung của tể tướng Phòng Huyền Linh

Khoan dung, độ lượng là một đức tính tốt đẹp. Với những người có địa vị cao sang mà nói, nếu không có tấm lòng khoan dung thì nhất định trong cuộc sống không có được những quan hệ tốt, ngược lại còn ảnh hưởng đến sự thăng tiến của bản thân. Hãy cùng xem câu chuyện cổ nói về lòng khoan dung của tể tướng Phòng Huyền Linh”

Bùi Huyền Bản tính hài hước, thích nói đùa. Khi ông ấy giữ chức Hộ bộ lang, Phòng Huyền Linh bị bệnh nặng, các quan thượng thư đều đi thăm ông ta. Bùi Huyền Bản nói đùa rằng: “Nếu bệnh của ông ta khỏi rồi mới cần đi thăm, giờ bệnh đã nặng như vậy rồi, còn phải đi thăm làm gì?”.

Có người đem lời ấy nói đến tai Phòng Huyền Linh. Không bao lâu, theo phép xã giao, Bùi Huyền Bản tới thăm, Phòng Huyền Linh cười nói rằng: “Bùi thị lang đến thăm ta, vậy thì ta không chết được rồi”.

Phân tích: 

Khoan dung, độ lượng là một đức tính tốt đẹp. Với những người có địa vị cao sang mà nói, nếu không có tấm lòng khoan dung thì nhất định trong cuộc sống không có được những quan hệ tốt, ngược lại còn ảnh hưởng đến sự thăng tiến của bản thân. Phòng Huyền Linh biết Bùi Huyền Bản chỉ nói đùa chứ không có ý xấu, cũng chẳng hại gì đến danh dự và địa vị của mình nên lấy một lời nói đùa khác khéo léo phê bình Bùi Huyền Bản, quả thật sáng suốt.

Phòng Huyền Linh làm quan đến chức Tể tướng, không thể nói hết lòng khoan dung độ lượng của ông ấy. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy những lời nói đùa bất lợi cho mình, người kém tu dưỡng có khi giận dữ lôi đình, như vậy chẳng mang lại điều gì tốt! Người ta không cho rằng giận dữ là có bản lĩnh, ngược lại, bạn thể hiện sự hẹp hòi của mình, rất có khả năng vì đó mà bạn mất đi một vài cơ hội. Nếu như thản nhiên đối diện, với tấm lòng khoan dung độ lượng, còn có thể hóa giải những câu nói đùa không có lợi cho mình, đó là bạn đã nhẹ nhàng mà nhấc đi được ngàn cân.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN