Thơ: Mẹ ước

96

Giá mà mẹ bắt được rồng
Làm cho con cả cỗ lòng con ăn
Mẹ mơ luộc chín được trăng
Rau tập tàng nấu cua canh con dùng

Trứng trâu mà có trên rừng
Mẹ lặn mẹ lội mẹ lùng khắp non
Nhà mình khoai cõng lưng cơm
No ít hơn đói nhưng đơm thật thà

Tép tôm thay lợn thế gà
Rau dưa mắm muối cửa nhà ấm yên
Mẹ dù chẳng kiếm nhiều tiền
Thì vẫn cai sữa buồn phiền cho con…

Nguyễn Quốc Văn

Xem thêm: