Thơ: Một nửa

103

Có những buổi hoàng hôn một nửa nắng

Những cơn mưa trút xuống một nửa buồn

Ly cà phê một nửa đắng

Kí ức ngày nào một nửa đã quên

Chén rượu nghiêng vừa đủ một nửa say

Cho cuộc sống nửa vời vui thêm một nửa

Người tặng cho người một nửa lòng tin

Đến cả tình yêu cũng chỉ còn một nửa

Và có lẽ em ơi vẫn cần thêm một nửa

Để tôi trở thành một nửa của em.

A Châu

Xem thêm: