Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam: Người chắp cánh ước mơ

142

Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam,
Mừng em – cô giáo dạy văn, dạy người.
Người tìm nét đẹp cho đời,
Từ trong tác phẩm, từng lời thơ – văn.

Bao em nay đã trưởng thành
Vẫn luôn ghi nhớ những năm học trò
Nhớ trường lớp, nhớ thầy cô
Ơn người chắp cánh ước mơ đầu đời.

Hồng Phương