Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam: Người chắp cánh ước mơ

Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam: Người chắp cánh ước mơ

Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam,
Mừng em – cô giáo dạy văn, dạy người.
Người tìm nét đẹp cho đời,
Từ trong tác phẩm, từng lời thơ – văn.

Bao em nay đã trưởng thành
Vẫn luôn ghi nhớ những năm học trò
Nhớ trường lớp, nhớ thầy cô
Ơn người chắp cánh ước mơ đầu đời.

Hồng Phương

Sources:

BÀI LIÊN QUAN