Nhắn ai trong kiếp đoạn trường: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người!

Nhắn ai trong kiếp đoạn trường: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người!

Có cần tăng giá khẩu trang
Thừa cơ lẫn lộn giữa vàng với thau?
Ngẫm xem một chú ngựa đau
Cả tàu bỏ cỏ nhìn nhau thương tình(*)
Hỡi ôi thời buổi văn minh
Nỡ chăng trục lợi riêng mình thế ru?
Tứ phương dịch bệnh lu bù
Hại nhân cũng tựa bằng như hại mình
Ngựa trâu còn có nghĩa tình
Huống chi cùng cảnh dân mình với nhau!

Ngựa trâu còn có nghĩa tình. Huống chi cùng cảnh dân mình với nhau!

Khoảng 90.000 chiếc khẩu trang được thu gom chờ tăng giá, bán kiếm lời bị Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phát hiện và tạm giữ – Ảnh: CTV

Ngẫm mà đau, ngẫm mà đau
Lợi danh mấy thuở sang giàu mấy cơ
Cầm bằng làm việc nhuốc nhơ
Nhân nào quả ấy bao giờ có sai!
Thói thường tham một mất hai
Mất ba, mất bốn, mất hoài cũng nên…
Kể gì duyên nợ, nợ duyên
Người theo Đạo lý đều nên Thiện lành
Được nhanh thời mất cũng nhanh
Trăm năm chớp mắt đã thành hư không

Ảnh minh họa: Dongtuyen.com

Tham chi mấy của bao đồng
Đức kia hao tổn thành công Dã Tràng
Nghĩa nhân mới thực là vàng
Sống sao Chân chính, đường hoàng mới hay
Cõi trần vay trả trả vay
Nghiệp kia tích lắm mai rày tai ương
Nhắn ai trong kiếp đoạn trường
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người! (**)

[Vdcs].

Ghi chú:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN