Người giàu là người có tiền ư? Không! Mà là “biết đủ”

Người giàu là người có tiền ư? Không! Mà là “biết đủ”

Người giàu phải là người có trái tim cao thượng và lời nói tốt đẹp. Đối với con người mà nói, cái miệng là dễ tạo nghiệp nhất, vừa nhanh và hậu quả để lại rất rất tệ hại. Miệng nói lời tốt đẹp sẽ khiến không chỉ con cái phát đạt và mà còn giúp gia đình thịnh vượng.

Người không muốn bị gọi là nghèo, hoặc bị gọi là người vô cùng nghèo hèn. Người đó cần nên biết ‘đủ’. Họ bị gọi là nghèo bởi vì người đó không biết đủ. Gặp hoàn cảnh cần giúp đỡ người khác, người này không muốn chi tiền mà lại nói rằng vì mình đang nghèo. Vậy là, Thiên Thượng đều nhìn thấy hành động đó và ban cái nghèo cho họ. Đối với mỗi người cần nên biết ‘đủ’, nếu làm được vậy thì càng về sau càng phú quý, nếu không thì càng ngày càng nghèo hèn.

Chúng ta không chỉ biết đủ về vật chất, mà đối với vạn sự vạn vật xung quanh cũng nên biết đủ, nên hài lòng với những gì mình có. Giữa vợ chồng cũng nên biết đủ. Chúng ta gặp được người chồng, người vợ ở kiếp này như thế nào là do nghiệp lực và phúc báo mà có được. Nếu không có phúc báo mà muốn kết hôn với người phú quý là việc làm rất khó. Người tính không bằng trời tính, tất cả là do nghiệp lực và số mệnh quyết định.

Người nghèo khó thể hiện ra tướng người nghèo khó. Họ thường có ít phúc đức và trí tuệ. Người không có đức thì không thể có phú quý. Trong xã hội hiện nay, con người thường vì món lợi nhỏ mà tranh mà giành, họ lại không bết rằng cái họ mất chính là đức, và khi hết đức thì xin ăn cũng không ai cho. Vì vậy, mỗi chúng ta nên soi xét lại bản thân, nhìn vào mỗi khổ nạn do nghiệp của chính mình tạo ra, làm vậy sẽ khiến chúng ta trở nên tốt hơn, bớt tạo nghiệp thêm nữa.

Mẹ chồng

Đạo Đức Kinh nói, đạo giúp chúng ta phản tỉnh. Muốn thành tựu bản thân, nhất định chúng ta phải soi xét chính mình. Người cứ muốn soi và tìm lỗi của người khác, làm vậy vừa không tốt cho chính mình mà còn khiến hoàn cảnh càng ngày càng tệ hơn. Ngược lại, người này làm không vì muốn tốt cho bản thân mà muốn tốt cho người khác, như vậy, Thần Phật sẽ xem xét và giúp đỡ họ. Càng lâu về sau, người đó càng trở nên tốt hơn. Cổ nhân dạy rằng, chỉ cần mang lại lợi ích cho đất nước thì không nhất định cần làm quan. Làm quan là vì dân mà suy nghĩ, như vậy làm quan mới có ý nghĩa. Quá vì chính mình sẽ không đạt được phú quý.

>> Xem thêm: Người biết thế nào là đủ thì sẽ luôn luôn đủ

Sources:

BÀI LIÊN QUAN