Phong thái của kẻ sĩ: Sự thông minh, gan dạ của Công Tôn Hoằng

Phong thái của kẻ sĩ: Sự thông minh, gan dạ của Công Tôn Hoằng

Bằng vào lời lẽ nghiêm cẩn, thái độ hiên ngang, Công Tôn Hoằng đã khiến Tần Chiêu Vương không dám có ý xâm phạm. Ông dựa vào sự thông minh, gan dạ của mình mà cuối cùng hoàn thành sứ mệnh đi sứ nước Tần, an toàn trở về nước Tề.

Phong thái của kẻ sĩ: Sự thông minh, gan dạ của Công Tôn Hoằng

Ảnh: tinhhoa.net

Mạnh Thường Quân, Tướng quốc nước Tề, muốn hợp tung kháng Tần.

Môn khách Công Tôn Hoằng nói với Mạnh Thường Quân rằng: “Trước tiên ngài hãy cử người đi nước Tần thăm dò Tần Vương, nếu Tần Vương có được tư chất của một đế vương, e rằng làm đại thần ngài cũng không có cơ hội, nếu như Tần vương không có khí chất đó thì ngài có thể hợp tung chống Tần cũng chưa muộn đâu!”.

Mạnh Thường Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì được, tôi phiền ngài đích thân đi giúp tôi một chuyến”.

Công Tôn Hoằng đem mười xe ngựa đi đến nước Tần.

Tần Chiêu Vương nghe chuyện này rất giận dữ, muốn làm nhục Công Tôn Hoằng một phen, đợi ông ta đến nước Tần liền lập tức cho mời đến gặp.

Tần Chiêu Vương hỏi: “Nước Tiết có diện tích rộng bao nhiêu?”.

Công Tôn Hoằng trả lời: “Trên dưới trăm dặm vuông”.

“Ha, ha“ – Tần Chiêu Vương cười phá lên “Nước tôi đất đai rộng hàng nghìn dặm vuông còn không dám hợp tác với ai. Hiện nay đất được phong của Mạnh Thường Quân không quá trăm dặm vuông, lại muốn cùng tôi hợp tác, như vậy có phải là không biết lượng sức mình không?”.

Công Tôn Hoằng điềm đạm trả lời: “Mạnh Thường Quân rất chuộng kẻ sĩ, nhưng Đại vương lại không chuộng kẻ sĩ!”.

Tần Chiêu Vương cười nhạt nói: “Ôi Mạnh Thường Quân yêu kẻ sĩ, ngài có thể nói ra yêu như thế nào không?”.

Công Tôn Hoằng nghiêm trang nói: “Giữ tín nghĩa, không xưng thần với bậc thiên tử, không cùng chư hầu kết bạn, nếu được như ý muốn làm người quân chủ cũng không xấu hổ, nếu không được như ý thì đến là đại thần cũng không chịu làm, đó là kẻ sĩ. Trong nhà Mạnh Thường Quân có ba vị giỏi về trị nước, đáng làm thầy của Thương Ưởng, có thể giúp quân vương các chư hầu làm lên nghiệp lớn. Bọn kẻ sĩ, nhà Mạnh Thường Quân có năm người, gánh được trách nhiệm làm sứ giả, bị vua của nước có hàng vạn cỗ xe vây hãm, có thể lui lại tự vẫn nhưng nhất định sẽ lấy máu mình nhuộm đỏ áo của quân địch. Còn bọn giống tôi đây Mạnh Thường Quân có bảy người”.

Tần Chiêu Vương nghe những lời này trong bụng rất kinh hãi, lập tức cười và xin lỗi ông ta: “Ngài hà tất phải như vậy sao? Tôi đối với Mạnh Thường Quân vẫn thầm ngưỡng mộ. Mong ngài trở về tỏ rõ lòng tôi với ông ấy”.

Công Tôn Hoằng dựa vào sự thông minh, gan dạ của mình mà cuối cùng hoàn thành sứ mệnh đi sứ nước Tần, an toàn trở về nước Tề.

Phân tích: 

Bằng vào lời lẽ nghiêm cẩn, thái độ hiên ngang, Công Tôn Hoằng đã khiến Tần Chiêu Vương không dám có ý xâm phạm.

Tần Chiêu Vương là quốc quân của nước Tần, Mạnh Thường Quân chỉ là đại thần của nước Tề, Công Tôn Hoằng trước mặt Tần Chiêu Vương vì Mạnh Thường Quân mà làm theo lẽ phải, thật là đáng mặt kẻ sĩ, có một môn khách như vậy, người khác có thể không tôn kính chủ nhân của họ không?

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN