Thơ cảm động về học sinh vùng núi: Trên đường đến trường

Thơ cảm động về học sinh vùng núi: Trên đường đến trường

Trên chuyến đi lên vùng biên giới,
Tôi đã gặp bao em nhỏ trên đường,
Những em trai, em gái người Mông,
Chỉ chân đất và đầu không nón, mũ,
Có lẽ đã quen từ khi còn rất nhỏ.

Ở nơi non cao, núi đá, đường đèo
Các em đi tiếng rộn rã cùng theo
Chân nhanh bước, mồ hôi nhễ nhại
Trường em học nơi nào trong núi?
Hay nương nào em đến tra ngô?

ký ức tuổi thơ

Trên vai em nào cặp sách, ba lô
Có khi cả gùi hàng nằng nặng
Nhiều em lớn hơn cõng em từng chặng
Các em đi – một nét đẹp núi rừng
Tôi thấy vui khi được gặp trên đường
Đàn em nhỏ tung tăng rảo bước.

Hà Giang, 5-2011

Hồng Phương

Sources:

BÀI LIÊN QUAN