Thơ: Sự ra đi của Anne – Clement Marot

473

Hỡi nàng Anne, đi đâu? Hãy cho tôi biết

Trước khi đi hãy chỉ vẽ cho tôi,

Làm thế nào để che được mắt tôi,

Nỗi khốn khổ của con tim rớm máu,

Tôi biết rồi, không cần phải nói,

Nàng muốn lấy trái tim tôi đang đập,

Đem nó đi để khỏi phải chịu tang,

Nỗi tang tóc phải chia thành đôi ngả,

Nhưng sống sao khi tim không còn nữa,

Hãy cho tôi tim nàng, và vĩnh biệt, nàng ơi!

Clement Marot/ Pháp

Clement Marot
Hình ảnh tác giả ClementMarot (1496-1554)

Xem thêm: