Thơ: Toán và Văn

Thơ: Toán và Văn

Toán là phép tính thấp cao,
Văn như những cánh hoa đào mùa Xuân.
Chính xác là thứ Toán cần,
Văn là rung động rộn ràng con tim.

sinh nhật

Toán nên suy nghĩ một mình
Văn cần trải rộng lòng mình mới nên
Toán cho ý chí vững bền
Văn cho nhịp sống tâm hồn lung linh

Văn là hạnh phúc nhân sinh
Văn là khúc hát tâm tình trao nhau
Văn cho mơ ước thêm giàu
Nụ cười thêm đẹp, lời chào thêm duyên.

Hồng Phương

Sources:

BÀI LIÊN QUAN