Vết nhơ của Xuân Thân Quân nghe lời gièm pha hại vợ giết con

Vết nhơ của Xuân Thân Quân nghe lời gièm pha hại vợ giết con

Xuân Thân Quân là em trai của Sở Trang Vương, cùng với Mạnh Thường Quân Điền Văn, Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ được gọi là bốn vị quân tử thời chiến quốc, đều là những bậc hiền tài nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc đời Xuân Thân Quân cũng có một vết thơ đáng quên: nghe lời gièm pha hại vợ giết con.

Tứ đại quân tử

Lần lượt từ trái sang: Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, Xuân Thân Quân. (Hình ảnh minh họa/Đại Kỷ Nguyên chỉnh sửa)

Xuân Thân Quân có người thiếp yêu là Ái Dư, thường ở cùng cô ta. Chính thiếp sinh cho ông ấy một người con thừa tự tên là Giáp, nhưng ông ta thường xa lánh cô. Trong lòng Ái Dư muốn Xuân Thân Quân phế bỏ vợ chính, lập mình làm chính thiếp, nên khổ sở tìm mưu tính kế.

Một hôm, Ái Dư khóc lóc chạy đi tìm Xuân Thân Quân, vạch áo cho ông ấy xem phần lưng bị bầm tím. Xuân Thân Quân giật mình không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ái Dư ôm chầm lấy ông ấy khóc mà không nói lên lời. Xuân Thân Quân nhẹ nhàng an ủi, rất lâu Ai Dư mới đau lòng nói rằng: “Thiếp có thể làm vợ ngài, ngày ngày hầu hạ ngài như vậy là thiếp thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng muốn hầu hạ tốt cho phu nhân thì không thể hầu hạ tốt cho ngài, muốn hầu hạ tốt cho ngài thì không thể hầu hạ tốt cho phu nhân. Thần thiếp ngu si không thể một lúc hầu hạ tốt hai chủ nhân, mà đã không thể hầu hạ tốt hai chủ nhân thì thiếp có ngày sẽ bị chết dưới tay phu nhân, chi bằng ngài ban cho thiếp được chết, như vậy mãi mãi có thể hầu hạ ngài rồi.

Vết nhơ của Xuân Thân Quân nghe lời gièm pha hại vợ giết con

Xuân Thân Quân nghe xong liền hiểu ngay thiếp yêu của mình muốn nói gì. Ông ta dìu Ái Dư dậy vỗ về: “Được rồi, nàng đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ trút giận cho nàng”.

Ngày hôm sau, Xuân Thân Quân phế bỏ vợ chính, lập Ái Dư lên thay. Xuân Thân Quân nào đâu có biết, Ái Dư bày kế hãm hại phu nhân tự làm thương tổn thân thể mình.

Về sau Ái Dư sinh được một người con trai, vì muốn Xuân Thân Quân lập con mình lên làm con thừa tự, nên mưu hại Giáp tử. Cô ta lại diễn lại trò cũ, tự mình xé rách áo lót, khóc lóc chạy đi tìm Xuân Thân Quân kể lể: “Thiếp được ngài sủng ái lâu như vậy, cũng sinh cho ngài một đứa con, Giáp tử đâu phải không biết. Sáng hôm nay, thiếp dậy sớm hơn mọi ngày đi dạo ở hậu hoa viên, vừa may lúc đó gặp nó, nó muốn trêu ghẹo thiếp. Thân thiếp dù xấu xa cũng không muốn làm ô nhục đến ân huệ của ngài, bèn cự tuyệt hắn, ngờ đâu quần áo cũng bị nó xé rách rồi, đứa con thừa tự như vậy có xứng đáng không?”

Xuân Thân Quân thấy áo lót của Ái Dư bị xé rách thật, giận dữ không cần suy nghĩ, sai hộ vệ giết chết Giáp Tử.

Phân tích: 

Xuân Thân Quân là một trong bốn vị nổi tiếng hiền tài “Chiến Quốc Tứ Công Tử” mà nghe lời gièm pha hại vợ giết con. Bậc Vua chúa xưa nay nhiều người còn không sáng suốt bằng Xuân Thân Quân, kẻ tiểu nhân hẹp hòi, đố kỵ hiền thần lại rất nhiều. Người tài như Ngô Khởi bị chặt chân tay ở Sở, Thương Ưởng bị xe ngựa phanh thây ở Tần, đều là những chuyện không thể tưởng tượng được.

Không thể bịt hết được miệng kẻ tiểu nhân trong thiên hạ nhưng nghe điều gì cũng phải đề phòng, suy xét thận trọng, phân rõ đúng sai. Không thể tin lời gièm pha, hồ đồ xử sự để hại đến người, hại đến mình. Chẳng sáng suốt cân nhắc, đến khi sự đã lỡ, có hối hận cũng muộn màng.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN