Cây ngay không sợ chết đứng: Thúc Nha can gián Vua Tề Hoàn Công

Cây ngay không sợ chết đứng: Thúc Nha can gián Vua Tề Hoàn Công

Bào Thúc Nha là một trung thần nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Tề Hoàn Công là ông vua tàn bạo, nhưng tôi trung không thể hùa theo bản tính độc ác mà không can gián nhà vua làm những việc trái với đạo lý. Câu chuyện dưới đây cho ta thấy được bản lĩnh của bậc quân tử.

Vua Tề Hoàn Công

Ảnh: dkn.tv

Vua Tề Hoàn Công nước Tề rất tự cao, tự đại. Một hôm, Tề Hoàn Công nói với Bào Thúc Nha rằng: “Tôi muốn đúc một cái chuông lớn, khắc lên đó danh tiếng và đức hạnh của tôi, giống như vua Nghiêu, vua Thuấn ngày xưa vậy”.

Thúc Nha lạnh lùng nói rằng: “Thần mạn phép hỏi bệ hạ có những đức hạnh gì?”.

Hoàn Công tự khoe khoang rằng: “Năm đó tôi bao vây đất Đàm ba năm, đánh hạ được mà không chiếm giữ nó, đó là Nhân; tôi bắc phạt Cô Trúc thu được chiến công lớn, đó là Vũ; tôi hội họp các nước chư hầu ở Quỳ Khâu, khiến cho thiên hạ hết chiến tranh, đó là Văn; vua chín nước chư hầu đem ngọc quý đến yết kiến tôi, tôi không nhận ngọc quý của ho, đó là Nghĩa. Bốn chữ Văn, Võ, Nhân, Nghĩa, tôi đều có cả. Đức hạnh của tôi so với vua Nghiêu, vua Thuấn đâu có kém chỗ nào chứ!”

Bào Thúc Nha nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tề Hoàn Công bèn thẳng thắn, thật thà nói rằng: “Bệ hạ đã nói thẳng thì tôi cũng nói thẳng vậy.

Năm đó, huynh trưởng của Bệ hạ là công tử Củ xếp bậc thứ nhất, Bệ hạ đã đoạt ngôi vị của anh ta, không nhường cho anh ta,đó là bất Nhân; làm trái lại lời di huấn của Khương Thái Công, đi chiếm đánh nước Lỗ, đó là bất Nghĩa, lần đó Bệ hạ đã bị thương trên chiến trường, đó là bất Vũ; cách sống của Bệ hạ không giữ gìn chừng mực, đó là bất Văn.

Bản thân Bệ hạ làm những việc không tốt lại không biết, chỉ biết che giấu đi lỗi lầm của mình, không bị trời diệt thì tất có người gây hoạ. Trời xanh trên cao kia, mọi người nói ông ấy đều nghe thấy, tôi vừa nói ra những điều không tốt của bệ hạ, trời xanh cũng có thể nghe được đấy”.

Tề Hoàn Công xấu hổ bèn nói rằng: “Thật may ngươi đã nhớ những lỗi lầm của ta, và chỉ ra cho ta thấy, đây là phúc khí của nước nhà, nếu không phải là ngươi kịp thời nhắc nhở, thì ta đúc những sai trái của mình thành những lỗi lầm lớn hơn, sẽ có hại cho xã tắc”. Hoàn Công bèn bỏ ý định đúc chuông và trở nên khiêm tốn hơn.

Cảm nghĩ:

Bào Thúc Nha là một trung thần nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Tề Hoàn Công là ông vua tàn bạo, nhưng tôi trung không thể hùa theo bản tính độc ác mà không can gián nhà vua làm những việc trái với đạo lý.

Bào Thúc Nha đã cho Tề Hoàn Công nhìn rõ sự thật, nói rất có đạo lý, khiến cho ông ấy thức tỉnh, nhắc nhở Tề Hoàn Công không được tự cao tự đại, che giấu đi những lỗi lầm của mình, không những có hại cho xã tắc mà bản thân còn mang tội lớn.

Ngày nay có nhiều kẻ làm quan mà sống luồn cúi, hùa theo cái xấu xa mà bức hại dân lành. Khiến cho báo ứng nhãn tiền, tiếng xấu lưu mãi ngàn năm. Thật đáng thương mà cũng đáng giận!

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN