Ăn năn sám hối phải chân thành mới khởi tác dụng

750

“Ăn năn sám hối phải thật tâm hối lỗi, cải đổi sửa mình, hành thiện tích đức, mới có thể chuộc lại được những việc sai trái đã làm trước đây”. 

Sám hối
Ảnh: Trithucvn.net

Có một bà cụ họ Trương, bà từng là một người trải qua vô thường (làm bà cốt, bà đồng), hiện nay không còn làm việc này nữa.

Trương lão bà nói, trước kia bà đã từng đi qua âm tào địa phủ, từng hỏi quan âm phủ rằng: “Tín vào Phật cuối cùng có hay không có lợi ích?”

Quan âm phủ hồi đáp nói: “Đức Phật chỉ là khuyến con người hành thiện, người hành thiện tự nhiên sẽ cảm ứng và đắc được phúc báo. Cho nên cũng không phải đức Phật ban phúc cấp cho họ, cần phải nói rằng phúc báo là do tự mình tu về được. Nếu mà người mượn cớ cúng dường đến cầu Phật ban phúc, vậy thì các bậc thượng thư, quan lại trong sạch, thanh liêm nơi thế gian là không nhận hối lộ, lẽ nào Phật sẽ tiếp nhận hối lộ chăng?”

Trang lão bà lại hỏi: “Một người nếu đã tạo ác nghiệp, ăn năn sám hối có hữu dụng gì không?”

Quan âm phủ nói: “Ăn năn sám hối phải thật tâm hối lỗi, cải đổi sửa mình, hành thiện tích đức, mới có thể chuộc lại được những việc sai trái đã làm trước đây”. Những sám hối của con người hiện tại hôm nay chỉ có thể tính là tự thú để cầu xin miễn tội, như vậy thì có hữu dụng gì cơ chứ?”

Tác giả: Tuệ Thuần | Dịch giả: Tâm Nguyễn

Xem thêm: