Cách chống lại bạo lực của một thành phố ở Brazil

677

Moro de Providecia là khu vực nổi tiếng về bạo lực ở thành phố Rio de Janeiro. Tuy nhiên, từ năm 2008 tới nay, nơi đây trở nên nổi tiếng không phải là những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những tay buôn ma túy, mà là nơi triển lãm nghệ thuật.

Để vinh danh những người đóng vai trò thiết yếu cho xã hội, nhưng lại là nạn nhân chính của các cuộc chiến tranh, tội phạm, hiếp dâm, hay những kẻ cuồng tín… người dân đã dán và sơn các khuôn mặt và đôi mắt của những danh nhân đó lên các bậc thang và ngôi nhà trên ngọn đồi của họ.

Đây là cách để phản ứng trước những cuộc hoành hành của bạo lực đang ngày càng tăng.

Dưới đây là các hình ảnh về Monro de Providecia:

Hình ảnh cầu thang nghệ thuật
Chiếc cầu thang nghệ thuật ở Favela Morro da Providencia,  Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Những ngôi nhà ở  Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro.
Những ngôi nhà ở  Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro. (Ảnh: jr-art.net)
Chiếc cầu thang ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Chiếc cầu thang ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Màn đêm trên Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Màn đêm trên Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil (Ảnh: jr-art.net)
Một người phụ nữ ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Một người phụ nữ ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Trẻ em ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Trẻ em ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Hình ảnh ban ngày ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Hình ảnh ban ngày ở Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Hoạt động tại Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro
Hoạt động tại Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro. (Ảnh: jr-art.net)
Cảnh đêm ở Favela Morro da Providencia, Maria de Fatima, Rio de Janeiro, Brazil
Cảnh đêm ở Favela Morro da Providencia, Maria de Fatima, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Favela Morro da Providencia, Ilsa, Rio de Janeiro, Brazil
Favela Morro da Providencia, Ilsa, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: jr-art.net)
Ngôi nhà Trung Quốc về đêm, Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro..
Ngôi nhà Trung Quốc về đêm, Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro. (Ảnh: jr-art.net)
Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil
Hình ảnh mới ở  Favela Morro da Providencia, Rio de Janeiro, Brazil (Ảnh: jr-art.net)

(Nguồn: jr-art)

Xem thêm: