Thơ: Nhớ mãi Bù Đăng

Thơ: Nhớ mãi Bù Đăng

Bù Đăng gặp gỡ buổi đầu
Ra về nhớ mãi sắc màu cao nguyên
Những con đường đỏ khắp miền
Nắng thì mù bụi mưa liền dính chân

Rừng xanh khoe sắc phong lan
Cao su thẳng đứng bạt ngàn khắp nơi
Cà phê thơm ngát lưng đồi
Măng khô mềm ngọt lòng người khó quên

Ai ơi đến hẹn lại lên!
Bù Đăng còn mãi tình duyên thắm nồng

Vũ Hải

Xem thêm:

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN