Ông lão đánh cá và Ngũ Tử Tư: bậc hào kiệt đâu cần nghề cao quý

Ông lão đánh cá và Ngũ Tử Tư: bậc hào kiệt đâu cần nghề cao quý

Có người sống trên đời, làm việc có lợi giúp đỡ người khác, nhưng lại không cần một chút báo đáp, không cần người khác biết đến danh tính, hình dáng mình, người đó xứng đáng là bậc hào kiệt.

Ông lão đánh cá và Ngũ Tử Tư: bậc hào kiệt đâu cần nghề cao quý

Ông lão đánh cá và Ngũ Tử Tư (Ảnh minh họa: dkn,tv)

Sở Bình Vương tin lời dèm giết cha và anh Ngũ Tử Tư, Tử Tư bỏ trốn, lang thang khắp nơi.

Đến núi Thái Hành Sơn, nhìn xa xôi về nước Trịnh, Ngũ Tử Tư nói: “Nước này tuy có địa thế hiểm trở, dân vốn thông minh, nhưng vua Trịnh là kẻ tầm thường, mưu cầu đại sự với ông ta không thể thành công!”. Liền rời nước Trịnh đi về nước Hứa.

Ngũ Tử Tư bái kiến Hứa Công xin ông ta chỉ dẫn cho xem mình đi đến nước nào mới có thể thành công. Hứa Công không trả lời, chỉ nhổ một bãi nước bọt về hướng Đông Nam. Ngũ Tử Tư bái lạy mà nói: “Tôi biết mình nên đi đến nước nào rồi”.

Ngư Tử Tư chuẩn bị hành lý đi về hướng nước Ngô, nhưng muốn đến nước Ngô lại phải đi qua nước Sở. Dọc đường, Tử Tư phải che dấu hành tung, trốn tránh mà đi, cuối cùng cũng đến được bến sông Trường Giang. Tử Tư gặp một ông lão đánh cá, bèn cầu đưa qua sông.

Sang bờ bên kia, Tử Tư hỏi danh tính của người đánh cá, nhưng ông lão không chịu nói. Tử Tư cởi thanh kiếm vàng bên mình đưa cho ông lão, nói: “Đây là bảo kiếm gia truyền của nhà tôi, trị giá ngàn vàng. Tôi muốn tặng nó cho ông để tạ ơn”.

Ông lão xua tay, nhìn anh ta cười rồi nói: “Nếu theo lệnh của Sở Vương, người bắt Ngũ Tử Tư được phong tước, cấp cho ngàn lạng vàng cùng bổng lộc. Tôi còn muốn nhận bảo kiếm của anh làm gì chứ?”, nói xong liền quay thuyền đi. Ngũ Tử Tư được làm quan to ở nước Ngô, bèn cho người đến bến sông Trường Giang tìm ông già đó, nhưng không gặp. Về sau, để tỏ lòng tôn kính, mỗi lần trước khi ăn cơm, Ngũ Tử Tư đều bái lạy ông già đó.

Phân tích: 

Có người sống trên đời, làm việc có lợi giúp đỡ người khác, nhưng lại không cần một chút báo đáp, không cần người khác biết đến danh tính, hình dáng mình, chẳng mấy ai đạt được cảnh giới của những người này! Những kẻ vì cái lợi nhỏ mà làm tất cả xem gương ông lão đánh cá thực lấy làm xấu hổ.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN