Tuân Cự Bá bảo vệ bạn lúc nguy nan khiến giặc xúc động lui quân

Tuân Cự Bá bảo vệ bạn lúc nguy nan khiến giặc xúc động lui quân

Hai người đều mất đi tính mạng không bằng bảo vệ lấy tính mạng của mình, đó là cách bình thường mà mọi người thường hay lựa chọn. Tuân Cự Bá lại sẵn sàng đem tính mạng mình ra để bảo vệ bạn bè. Đây là phẩm chất của bậc hào kiệt. Người xưa rất coi trọng đạo đức, và hiểu đạo lý, nên việc quân Hồ lui binh là phù hợp với thiên đạo.

Tuân Cự Bá bảo vệ bạn lúc nguy nan khiến giặc xúc động lui quân

Tuân Cự Bá và bạn (Ảnh minh họa: violet.vn)

Tuân Cự Bá từ xa đến thăm một người bạn bị ốm, đúng lúc đó giặc Hồ tấn công kinh thành.

Người bạn của Tuân Cự Bá nói với anh ta rằng: “Hôm nay tôi cũng không sống nổi nữa rồi, anh hãy mau đi đi!”.

Tuân Cự Bá đáp: “Tôi từ xa đến thăm anh, anh lại bảo tôi đi, không nói đến đạo nghĩa mà chỉ là lo cho mạng sống của mình thôi, là việc mà Tuân Cự Bá tôi không làm được!“.

Sau khi người Hồ tấn công vào thành, hỏi Tuân Cự Bá rằng: “Quân giặc vừa đến, người toàn thành đều bỏ chạy, anh là ai mà dám ở lại đây?”.

Tuân Cự Bá trả lời: “Bạn của tôi bị ốm, tôi không nhẫn tâm rời xa anh ấy, cho nên ở lại đây, nếu như các ngươi muốn giết thì giết tôi là được rồi, tôi muốn lấy tính mạng của mình chết thay cho bạn tôi”.

Người Hồ nghe xong cùng nhau nói: “Chúng ta đã đi chiếm đánh một nước rất biết đạo lý rồi”. Sau đó chúng rút quân về nước, cả thành quận lại được bình yên.

 Phân tích: 

Hai người đều mất đi tính mạng không bằng bảo vệ lấy tính mạng của mình, đó là cách bình thường mà mọi người thường hay lựa chọn. Tuân Cự Bá lại sẵn sàng đem tính mạng mình ra để bảo vệ bạn bè.

Trải qua sự sống chết, mới thấy được tình bạn chân chính, thậm chí tình bạn đó có thể làm cảm động lòng quân địch. Cũng có thể nhìn thấy tình bạn chân chính qua việc được người khác tôn trọng.

Tuân Cự Bá chẳng phải là Vương hầu, Tướng quân mà sử sách vẫn lưu danh để người đời sau lấy đó làm gương. Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có ít hoặc nhiều bạn bè, nhưng chẳng phải tất cả bạn bè đều giống nhau. Tình bạn phải trải qua những gian nan mới thấy được sự chân thành của nó. Trong khi thái bình yên ổn, tình bạn giống như những bông hoa trong nhà kính, không biết dưới gió mưa, bão táp, có bị tàn lụi không. Tình bạn trải qua sự sống chết giống như những cây đại thụ cao to, trải qua bão gió nhưng vẫn vững vàng không thay đổi. Con người khi kết bạn, trước nhất phải chân thành, sau phải xem xét xem bạn mình có phải là người đồng hành với mình không, như vậy mới có thể tìm được một tình bạn chân chính.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN