Bài học cổ nhân: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Bài học cổ nhân: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Kẻ thức thời là những kẻ hiểu biết thời thế. Biết hành xử đúng đắn, không thẹn với lương tâm là “trang tuấn kiệt”. Câu chuyện dưới đây của Bá Thành Tử Cao sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”.

Bài học cổ nhân: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Ảnh: Dkn.tv

Khi Nghiêu chấp chính thiên hạ, Bá Thành Tử Cao vì có công lao cao mà được lập làm Chư hầu. Khi Nghiêu về già liền truyền ngôi thiên tử cho Thuấn, sau khi Thuấn tuổi cao cũng truyền ngôi Hoàng đế cho Vũ. Vũ lên ngôi không được bao lâu, Bá Thành Tử Cao liền từ bỏ chức vị Chư hầu, về quê làm ruộng. Sau khi Vũ nghe tin này, liền lập tức về nhà Thành Vũ tìm gặp ông ta, khi Vũ đến nhà ông ta, Bá Thành Tử Cao đang cuốc ruộng.

Vũ vội vàng bước xuống ruộng hỏi rằng: “Ngài có thể phò tá hai đời Nghiêu, Thuấn trị vì thiên hạ, nhưng khi bây giờ ngôi vị Hoàng đế truyền đến tôi, ngài lại từ bỏ chức vị Chư hầu, như vậy là tại sao?”.

Bá Thành Tử Cao mỉm cười mà nói rằng: “Khi Nghiêu làm chính trị không có thưởng mà mọi người vẫn vui vẻ làm điều tốt, không có trừng phạt mà mọi người lại không dám làm việc xằng bậy. Bây giờ ngài làm chính trị, thường xuyên dùng thưởng phạt, nhưng mọi người vẫn tranh giành quyền lợi của nhau mà không phục, đạo đức ngày một suy thoái, việc mưu cầu tư lợi cũng ngày một nhiều, hậu thế hỗn loạn cũng sắp đến gần rồi”.

Bá Thành Tử Cao nói xong rồi vẻ mặt vui vẻ tiếp tục làm ruộng, không quay đầu lại nhìn Vũ. Vũ không có cách nào đành quay đi.

Phân tích: 

Làm Chư hầu danh tiếng vẻ vang, vinh hoa phú quý, cuộc sống an nhàn, vui vẻ, có tiếng thơm đến tận muôn đời sau. Nhưng Bá Thành Tử Cao lại từ chối không làm chư hầu, bởi vì từ chuyện đó có thể khống chế chuyện hỗn loạn của hậu thế ư! Những suy nghĩ của những người tuấn kiệt trong thiên hạ thường vì lợi ích lâu dài của thiên hạ, mà bản thân mình phải thiệt thòi; có lợi trong hiện tại nhưng chỉ cần không có lợi cho hậu thế, cũng quyết không làm. Đây chính là để lại sự yêu mến cho con cháu đời sau! Bá Thành Tử Cao không thể so sánh với đám người nhìn thấy lợi quên nghĩa, tuy nhiên đều là người nhưng những thứ giữ bỏ thì không giống nhau, sự khác biệt không phải là rất xa sao

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN