Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc phần sau để hiểu các hoạt động trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này cho thấy rõ các hoạt động liên quan đến bảo mật của trang blog, web di động hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (gọi chung là Trang blog). Cụ thể, nó tóm tắt các loại thông tin chúng tôi thu thập về bạn trong khi bạn sử dụng Trang blog và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin này. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập ngoại tuyến (ngoại tuyến) và / hoặc thông qua các phương tiện khác (ví dụ: tại các sự kiện, qua điện thoại hoặc thư bưu chính.

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Bằng cách nhập và sử dụng Trang blog, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang blog của chúng tôi, cũng như mọi tranh chấp về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Vì hệ thống Web là một phương tiện cải tiến liên tục, chúng tôi có thể phải thay đổi nội dung của Chính sách bảo mật trong tương lai, khi chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách quyền riêng tư trên trang blog này. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đăng các thay đổi như vậy, bạn đồng ý với phiên bản sửa đổi của Chính sách bảo mật. Quyền truy cập của bạn vào Trang blog cho mục đích duy nhất là xem nội dung của Chính sách quyền riêng tư này không cấu thành thỏa thuận của bạn với Thông báo này, trừ khi bạn truy cập hoặc sử dụng thêm Trang blog của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp khi sử dụng Trang blog. Nó có thể bao gồm thông tin được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính của bạn. Một số ví dụ về loại thông tin này bao gồm thông tin bạn gửi cho chúng tôi khi bạn gửi câu hỏi hoặc tham gia các cuộc thi, khảo sát hoặc dự đoán, thông tin bạn gửi trên blog, diễn đàn thảo luận. thảo luận hoặc chia sẻ cộng đồng và mạng xã hội trên Trang blog của chúng tôi và thông tin điện tử khi điền vào mẫu đăng ký để truy cập và sử dụng các tính năng nhất định của Trang blog của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung (bao gồm số thẻ tín dụng và thông tin liên quan đến tài chính) từ người dùng thực hiện giao dịch mua hoặc giao dịch trên Trang blog của chúng tôi.

Thông tin địa điểm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí (ví dụ: thành phố và / hoặc mã zip) mà bạn cung cấp. Một số thiết bị và trình duyệt lưu trữ số nhận dạng có thể được sử dụng để xác định vị trí địa lý của thiết bị. Khi bạn sử dụng một thiết bị hoặc trình duyệt như vậy để truy cập Trang blog của chúng tôi, thiết bị và / hoặc trình duyệt có thể tự động thu thập và / hoặc gửi thông tin về vị trí của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin GPS từ thiết bị nếu thiết bị truyền nó. Ngoài ra, nếu bạn tải xuống ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí của bạn để cung cấp dịch vụ trên ứng dụng. Nếu bạn chọn các tính năng cụ thể trên các ứng dụng của chúng tôi yêu cầu thông tin vị trí địa lý của bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ thông tin đó.

Thông tin được thu thập tự động để cải thiện chất lượng của Trang blog và quảng cáo hướng đối tượng. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số kỹ thuật tự động, như trình duyệt flash và cookie, pixel và đèn hiệu web để thu thập và lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng Trang blog của chúng tôi, bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị như địa chỉ IP, địa chỉ MAC và số ID nhận dạng thiết bị khác, nhà sản xuất và kiểu máy của thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ không dây với thiết bị của bạn, trạng thái tải xuống ứng dụng của bạn, nguồn bạn tải xuống Ứng dụng (ví dụ: qua một quảng cáo cụ thể cho Ứng dụng), khi Ứng dụng được bật, số lần cụ thể được bật trang trong Trang blog được truy cập, những chức năng mà người dùng phải tương tác và kết nối Internet của thiết bị hoặc máy tính. Nếu bạn chọn kết nối với Trang blog của chúng tôi thông qua mạng xã hội như Facebook, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hồ sơ của bạn. Thông tin này cho phép chúng tôi, cùng với các thông tin khác, cải thiện nội dung được gửi cho bạn và để đo lưu lượng truy cập đến Trang blog.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được chúng tôi thu thập trực tiếp hoặc do nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác thu thập. .

Chúng tôi cũng có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ tương tự trên Trang blog. Cookies là các tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của bạn nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu và cải thiện chất lượng trải nghiệm của bạn trên Trang blog. Bằng cách cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm người dùng duyệt trang blog, cookie giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo, xác định số lượng người truy cập hệ thống và theo dõi xu hướng người dùng. Chúng cũng giúp bạn không nhập lại thông tin sử dụng tùy chỉnh trong một số khu vực của trang blog bạn đã nhập trước đó. Trang blog cũng có thể sử dụng các kỹ thuật đèn hiệu web (tệp đồ họa một pixel được gọi là “GIF trong suốt”) để truy cập cookie và để đếm số người dùng truy cập trang blog hoặc mở email. Định dạng HTML.

Thông tin được sử dụng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn khi bạn sử dụng Trang blog theo nhiều cách, ví dụ, cho mục đích gửi thông tin, để đáp ứng yêu cầu đăng ký của bạn, để cung cấp cho bạn các dịch vụ và liên lạc bạn yêu cầu, để gửi cập nhật qua email và các thông báo khác, để tùy chỉnh các tính năng và quảng cáo xuất hiện trên Trang blog, để cung cấp nội dung của Trang blog cho bạn. , để đo lưu lượng truy cập vào Trang blog, để đánh giá sự quan tâm của người dùng và xu hướng sử dụng khi truy cập, để cải thiện chất lượng của Trang blog, cũng như các dịch vụ và chức năng được cung cấp. thông qua trang blog.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí, bao gồm thông tin mà bạn cung cấp thông tin được thu thập trực tiếp hoặc tự động, để cung cấp cho bạn nội dung, dịch vụ và quảng cáo có liên quan. Khu vực địa lý của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ bạn đồng thời bạn sử dụng Trang blog với thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác để tùy chỉnh chức năng, nội dung và quảng cáo xuất hiện trên trang blog của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào do bạn gửi hoặc được thu thập từ bạn thông qua Trang blog cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Trang blog, bao gồm liên hệ với bạn về Dịch vụ khách hàng thực sự, để thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc bổ sung quan trọng liên quan đến Trang blog hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang blog của chúng tôi và để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến cách chúng tôi hoạt động và để thực hiện các liên hệ khác mà chúng tôi tin rằng bạn quan tâm.

Lựa chọn của bạn. Khi chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn trên Trang blog, bạn luôn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đó. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cung cấp thông tin cụ thể cho chúng tôi khi bạn sử dụng Trang blog, bạn không thể sử dụng hoặc tham gia vào một số hoặc tất cả các chức năng được cung cấp thông qua Trang blog

Nếu bạn muốn giới hạn thông tin được thu thập tự động trong khi bạn sử dụng Trang blog của chúng tôi, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt một số chức năng cụ thể hoặc đặt cài đặt bảo mật thông tin cá nhân. . Nếu bạn chọn không cho phép cookie hoặc vô hiệu hóa một số chức năng khác, bạn không thể sử dụng hoặc tham gia vào một số hoặc tất cả các chức năng được cung cấp thông qua Trang blog. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách từ chối các hoạt động thu thập dữ liệu do bên thứ ba thực hiện, vui lòng truy cập trang blog của Liên minh quảng cáo điện tử tại www.aboutads.info

Thông tin được chia sẻ như thế nào

Chia sẻ với các công ty con, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các công ty con hoặc bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu bên thứ ba, cho mục đích quản trị Trang blog. Web và các dịch vụ khác. Ví dụ: nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để thực hiện giao dịch trên Trang blog, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân và số thẻ tín dụng của bạn với một công ty xử lý thẻ và / hoặc một công ty thực hiện đơn hàng cho mục đích thực hiện một giao dịch, hoặc nhà cung cấp dịch vụ như vậy sẽ yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn, thay mặt chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin nhất định cho mục đích đó, vui lòng gửi thư cho Điều phối viên quyền riêng tư trực tuyến với thông tin liên hệ được liệt kê ở cuối trang Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ nhất định trên Trang blog của chúng tôi thông qua quan hệ đối tác với các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các thương hiệu của các nhà cung cấp. Cấp độ dịch vụ này xuất hiện trên Trang blog trong các liên kết đến nội dung, sản phẩm và / hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi có thể chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc được thu thập khi bạn truy cập bất kỳ trang blog nào được hợp tác với đối tác đó. Trong một số trường hợp, nhà cung cấp dịch vụ có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn. Nội dung của Chính sách bảo mật của đối tác sau đó có thể áp dụng cho việc họ sử dụng thông tin bạn cung cấp. Nội dung của Chính sách bảo mật của Đối tác có thể khác với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của một trong những nhà cung cấp dịch vụ đối tác, bạn nên liên hệ trực tiếp với họ để nhận thông tin.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để quảng cáo và các mục đích quảng cáo khác. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để chọn và cung cấp một số nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên Trang blog. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kỹ thuật hoặc thông tin, chẳng hạn như số lượng trang được xem, danh mục quan tâm, nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị quảng cáo này để giúp họ hiển thị quảng cáo trên Trang blog của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà quảng cáo bên thứ ba này có thể sử dụng trình duyệt hoặc flash cookie, đèn hiệu web và công nghệ tương tự của họ để thu thập thông tin kỹ thuật (như thiết bị nhận dạng, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, loại trình duyệt, trang truy cập và vị trí thông tin) từ người dùng của các trang có liên quan khi người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng thông tin đó, đôi khi có cùng thông tin được thu thập thông qua các trang blog khác và các nguồn khác, để hiển thị quảng cáo trên Trang blog, cũng như trên các trang blog khác.

Trừ khi bạn chủ động cung cấp thông tin trong một quảng cáo, dữ liệu của bạn được thu thập liên quan đến quảng cáo Trang blog của chúng tôi không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. bạn, nhưng nó có thể bao gồm số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, địa chỉ MAC và thông tin vị trí của máy tính hoặc thiết bị của bạn. Việc sử dụng và thu thập thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba tuân thủ chính sách thông tin cá nhân có liên quan và không được bao gồm trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chia sẻ với các bên thứ ba cho các mục đích khác. Vui lòng biết rằng đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về người dùng nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu xem xét, chúng tôi chia sẻ thông tin đó là cần thiết: [a] để đáp ứng các yêu cầu pháp lý; [b] để đảm bảo thực hiện Điều khoản dịch vụ; hoặc [c] để bảo vệ quyền, tài sản và an toàn cá nhân của Trang blog, chúng tôi, các đối tác, nhân viên, giám đốc, đại diện, người được ủy quyền, người dùng khác và / hoặc công chúng.

Xin lưu ý rằng khi kinh doanh của chúng tôi tiến triển, chúng tôi có thể mua hoặc bán tài sản. Trong một trường hợp hiếm hoi, chúng tôi bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi hoặc nếu toàn bộ trang blog của chúng tôi được mua bởi một công ty, thông tin về người dùng trang blog có thể Trong số các tài sản được chuyển.

Dữ liệu được thu thập có liên quan đến hiển thị quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các kỹ thuật tương tự và / hoặc phần mềm phân phát quảng cáo của bên thứ ba, để tự động thu thập thông tin về người dùng trang blog và các hoạt động của trang. Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cùng với thông tin khác để hiển thị quảng cáo hướng đối tượng trên Trang blog này. Thông tin được thu thập cho phép chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng trang blog và theo dõi sở thích và xu hướng của người dùng, do đó cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo có liên quan đến người dùng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, để chọn và hiển thị một số quảng cáo mà bạn thấy trên Trang blog của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kỹ thuật hoặc tổng hợp về cách bạn tương tác với Trang blog của chúng tôi, chẳng hạn như loại trang được xem và các danh mục bạn quan tâm, từ Trang blog của chúng tôi đến các nhà cung cấp.

Trừ khi bạn chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu được thu thập liên quan đến hiển thị và lựa chọn quảng cáo trên Trang blog của chúng tôi không có khả năng nhận dạng cá nhân bạn và không chứa tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, tuy nhiên, nó có thể bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cookie và các số ID khác tùy thuộc vào thiết bị.

Việc sử dụng và thu thập thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba tuân thủ Chính sách bảo mật của bên thứ ba có liên quan và không được bao gồm trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin bạn gửi tới blog, diễn đàn thảo luận hoặc khu vực cộng đồng và mạng xã hội trực tuyến

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện ủy quyền thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin cá nhân khác được xem bởi bên thứ ba – ví dụ: blog, diễn đàn thảo luận hoặc các mạng xã hội và mạng xã hội trên Trang blog – những thông tin đó sẽ có thể được xem, thu thập và sử dụng bởi những người khác ngoài chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào như vậy của bên thứ ba khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư của trẻ em

Trang blog này không nhằm phục vụ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi vô tình nhận được thông tin có khả năng nhận dạng người dùng dưới 13 tuổi tham gia Trang blog của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Cách thay đổi thông tin của bạn

Nếu bạn là thành viên đã đăng ký trên Trang blog của chúng tôi, bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào Trang blog và sử dụng các công cụ có sẵn trên Trang blog. Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin từ một hoặc nhiều bản tin email của chúng tôi, bạn cũng có thể thay đổi thông tin của người nhận, thay đổi cách bạn nhận và / hoặc ngừng nhận các bản tin này bất cứ lúc nào bằng cách Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bảo mật

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập từ Trang blog của chúng tôi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chỉ có chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ mới có quyền truy cập. Tuy nhiên, cho dù các biện pháp bảo mật của chúng tôi có hiệu quả đến đâu, không có hệ thống an ninh vật lý hoặc điện tử nào là bất khả xâm phạm. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật cho máy chủ và cơ sở dữ liệu, chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp không bị can thiệp khi gửi cho chúng tôi qua Internet.

Liên kết đến các trang khác

Trang blog của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang blog khác và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ được đáp ứng bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không thể kiểm soát các chính sách bảo mật của họ. Khi bạn truy cập trang blog khác hoặc mua hàng hóa và dịch vụ từ bên thứ ba, việc sử dụng thông tin bạn cung cấp sẽ tuân theo chính sách bảo mật của nhà cung cấp trang blog bạn truy cập hoặc của nhà cung cấp. sản phẩm và dịch vụ.

Câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, các hoạt động hoặc câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư với chúng tôi, vui lòng liên hệ tại đây.